• Dostawa

 DOSTAWA

  1. Dostawa produktów zamówionych w sklepie internetowym następuje na adres wskazany przez Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem przewoźnika dostępnego w toku składania zamówienia.
  2. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia.
  3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku "Dostępność produktu", obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidzianym czasie wysyłki towaru.
  4. Jeżeli nie ustalono inaczej, SPID SOLUTION Sp. z.o.o wydaje towar nie później niż siedem dni od dnia zawarcia umowy.
  5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
  6. W pryzpadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
  7. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktów mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej SPID SOLUTION Sp. z o.o. zaleca ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem mailowzm kontakt@tatashop.pl oraz bezpośrednio w firmie kurierskiej, sporządzając protokół szkody. Jakiekolwiek uszkodzenia produktu mogące mieć również związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.)
  • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.