• Sposoby płatności

Płatności

  1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.tatashop.pl oraz www.tatashop.eu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Cena produktu nie obejmuje kosztu wysyłki - który jest podany oddzielnie. W wypadku wybrania towarów które znajdują się w różnych magazynach handlowych klient może zostać obciążony dodatkową opłatą za przesyłkę.
  2. Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
  4. Płatność za realizację zamówienia może być dokonywana w jeden z poniższych sposobów:
    • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
    • za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayU
  5. W przypadku wybrania płatności przelewem lub przez system PayU , Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków w

  • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.