• Sposoby płatności

Płatności

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.tatashop.pl oraz www.tatashop.eu / Allegro.pl, Amazon.de i Amazon.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Cena produktu nie obejmuje kosztu wysyłki - który jest podany odrębnie. W wypadku wybrania towarów które znajdują się w różnych magazynach handlowych klient może zostać obciążony dodatkową opłatą za przesyłkę.
 2. Ceny w sklepie stacjonarnym nie różnią się od cen prezentowanych na stronie internetowej oraz portalu aukcyjnym Allegro.pl
 3. Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 5. Płatność za realizację zamówienia może być dokonywana w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
  • za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayU
  • poprzez serwis PayPal
  • za pobraniem, gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera,
 6. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności indywidualnie.
 7. W przypadku wybrania płatności przelewem lub przez system PayU , Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków w